Για μας

Η δραστηριότητα της εταιρείας BANEX Transport άρχισε το 1993. Είμαστε Μέλος του Διεθνούς Ομίλου Οδικών Μεταφορέων (Zrzeszenie Międzynarodowe PrzewoĽników Drogowych) στην Πολωνία. Οι υπηρεσίες που παρέχει η BANEX Transport στο πλαίσιο της διεθνούς οδικής μεταφοράς βασίζονται στη χρήση της πιο σύγχρονης πληροφοριακής τεχνολογίας και ενός εκτεταμένου στόλου φορτηγών.

Επικεντρωνόμαστε πρώτ’ απ' όλα στη σχέση μεταξύ της Κύπροςς, της Κύπρου και της Πολωνίας. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία ως ομάδα και ιδιαίτερα ως οδηγοί, οι οποίοι οδηγούν εδώ και πολλά χρόνια μόνο προς/από την Κύπρος και γνωρίζουν καλά την εκεί πραγματικότητα. Έτσι εξασφαλίζουμε ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά. Πολλές πολωνικές, ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες είναι ικανοποιημένες από τη συνεργασία μαζί μας εδώ και πολλά χρόνια, χτίζοντας έτσι το εμπορικό σήμα μας και την φήμη μας στην αγορά μεταφορών προς/από την Κύπρος.

Παρέχουμε υποδειγματική εξυπηρέτηση, εμπρόθεσμες μεταφορές και εγγύηση ασφαλείας.
Έχετε ερωτήσεις?
Τηλεφωνήστε μας!
00 48 22 478 28 97   ή   00 48 504 741 753